VšĮ Vilniaus rajono
     Nemenčinės poliklinika

Vidutinis darbo užmokestis

 

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos darbuotojų  
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur (pagal etatus)  
Eil. Nr. Darbuotojų grupė 2016 m.  2017 m.  2018 m. 
    I ketv.
1 Gydytojai 1339 1595 1723
2 Slaugos personalas 672 773 791
3 Specialistai 932 1075 1118
4 Kitas personalas 472 546 545

 

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos darbuotojų  
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur (pagal etatus)  
Eil. Nr. Darbuotojų grupė 2018 m.  2018 m. 
    II ketv. III ketv.
1 Administracija 1183 1131
2 Gydytojai 1894 2036
3 Slaugytojai 794 886
4 Kitas med. personalas 628 717
5 Kitas personalas 503 521
  Viso: 999 1051