Pasirašyta projekto „Vilniaus rajono ilgalaikės priežiūros mobilių komandų aprūpinimas įranga“ sutartis

2024 06 21

logotipai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2024 m. gegužės 29 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09-010-P-0026 „Vilniaus rajono ilgalaikės priežiūros mobilių komandų aprūpinimas įranga” sutartį. Projekto vykdytojas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, administruojančioji institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektui finansavimas yra skiriamas pagal  2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų plėtros programos pažangos priemonę Nr.11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – VB) lėšomis. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma – 59 087,95 Eur, iš jų EGADP subsidijos lėšos – 48 833,01 Eur, Valstybės biudžeto lėšos – 10 254,94 Eur. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2025 m. kovo 31 d.

Projekto tikslas – pagerinti teikiamų ambulatorinės slaugos paslaugų namuose kokybę ir prieinamumą Vilniaus rajono gyventojams.

Pagrindinė problema, kuri sprendžiama įgyvendinant projektą – ribotas ir netolygus specializuotos pagalbos prieinamumas dėl augančio gyventojų skaičiaus ir išdėstymo, sumažėjusių savirūpos gebėjimų ir sveikatos sutrikimų slaugos ir (arba) socialinės priežiūros paslaugų senyvo amžiaus žmonėms poreikio augimo.

Projekto įgyvendinimo metu numatyta veikla – VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos, VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos bei V. Staliulionienės bendros praktikos gydytojo kabineto, trijų mobilių komandų aprūpinimas įranga, įsigyjant medicininę ir kompiuterinę įrangą Vilniaus rajone ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančioms mobilioms komandoms.

Projekto tikslinė grupė: bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės 

Suplanuoti rezultatai: atsinaujinus komandos darbui reikalingą įrangą ir priemones, tikimasi, kad bus užtikrinta sveikatos priežiūros sauga ir rizikų valdymas, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose bus kokybiškesnės, veiksmingesnės, labiau orientuotos į pacientus.