PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ KAINŲ SĄRAŠAS

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina Eur

MP6003500

Sveikatos tikrinimas vykstančių į užsienį

18,78

MP6003600

Sveikatos tikrinimas norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą

30,03

MP6003700

Sveikatos tikrinimas vairuotojų mėgėjų

26,30

MP6003800

Sveikatos tikrinimas aviatorių mėgėjų

29,24

MP6003901

Sveikatos tikrinimas vairuotojų profesionalų - įsidarbinant

28,44

MP6003902

Sveikatos tikrinimas vairuotojų profesionalų - dirbant

32,49

MP6004002

Aviacijos darbuotojų visapusiška medicinos ekspertizė - dirbant

169,80

MP6004003

Aviacijos darbuotojų dalinė medicinos ekspertizė - dirbant

77,18

MP6004004

Aviacijos darbuotojų - įsidarbinat

130,00

MP6004101

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu - įsidarbinat

8,93

MP6004102

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu - dirbant

21,94

MP6004103

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laisvavedžių - įsidarbinant

47,94

MP6004104

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laisvavedžių - dirbant

72,30

MP6004201

Darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą - įsidarbinant

10,57

MP6004202

Darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą - dirbant

17,87

MP6004301

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis - įsidarbinant

3,26

MP6004302

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis - dirbant

15,43

MP6004401

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis - dirbant

11,37

MP6004501

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis – įsidarbinant

8,93

MP6004502

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis – dirbant

18,68

MP6004601

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis – įsidarbinant

4,06

MP6004602

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis – dirbant

12,19

MP6004701

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą - įsidarbinant

4,88

MP6004702

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą - dirbant

12,19

MP6004801

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų - įsidarbinant

5,69

MP6004802

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų - dirbant

4,06


Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-08-03 10:44:46